hasící přístroje

Sdružení podnikatelů


Jandák a spol.

FIRMA VLASTNÍ OPRÁVNĚNÍ :

  • Pro osoby provádějící servis přenosných a pojízdných hasicích přístrojů těchto kategorií
    /vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., norma požární ochrany ČSN ISO 11602-2:2002, příloha A/
  • Kategorie 1, 2, 3, 4, 5
  • Oprávnění vydalo: Sdružení výrobců hasicích přístrojů Pardubice - Rosice
  • Certifikát způsobilosti, osvědčující odbornou způsobilost podle zásad stanovených ČSN EN ISO/IEC 17024
  • Certifikát o odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů
Webmaster